Straż Pożarna w Dobieszynie 

KSRG
Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy
KSRG NA TRENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
Na terenie
powiatu krośnieńskiego w Krajowym Systemie Ratowniczo -
Gaśniczym oprócz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
działa w chwili obecnej 19 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Jednostki te zostały wybrane spośród wielu innych, gdyż ich
wyposażenie, baza lokalowa, wyszkolenie czynnych członków,
spełniały wymogi postawione przez Komendanta Głównego PSP.
Można powiedzieć, że jednostki te należą do najlepszych w naszym
terenie i bardzo często (częściej niż pozostałe jednostki OSP)
biorą udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, nie tylko w
swoich gminach, ale i na terenie całego powiatu krośnieńskiego.
Jednostki OSP włączone do KSRG są utrzymywane przez właściwych
wójtów czy burmistrzów i znajdują się pod bieżącym nadzorem
szkoleniowym i operacyjno - technicznym Komendy Miejskiej PSP w
Krośnie. Współpraca pomiędzy tymi jednostkami a PSP zaowocowała,
wzrostem ilości i jakości wyposażenia, umundurowania,
wyszkolenia i prawidłowości prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.


WYKAZ JEDNOSTEK OSP WŁĄCZONYCH DO KSRG:
1 OSP Szczepańcowa,
2 OSP Posada Dolna,
3 OSP Bratkówka, 
4 OSP Iwonicz Zdrój,
5 OSP Iskrzynia,
6 OSP Turaszówka,
7 OSP  Żarnowiec,
8 OSP Rymanów,
9 OSP Iwonicz,
10 OSP Rogi,
11 OSP Odrzykoń,
12 OSP Miejsce Piastowe
13 OSP Krościenko Wyżne,
14 OSP Dukla,
15 OSP Korczyna,
 
włączone do KSRG w 2005 r:

16 OSP Równe,
17 OSP Pustyny

włączone do KSRG w 2009 r
.
18 OSP Kobylany
19 OSP Kombornia
Kreator www - przetestuj za darmo