Straż Pożarna w Dobieszynie 

SzkoleniaNowe zasady postępowania podczas usuwania rojów lub gniazd
owadów błonkoskrzydłych


Od kilku dni na obszarze całego kraju obowiązują
nowe zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze
zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych,
które wprowadził Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Aktualne wytyczne ujednolicają podejście
jednostek straży pożarnej do problematyki sposobu podejmowania interwencji
związanych z niebezpiecznymi owadami takimi jak osy, szerszenie czy pszczoły.

Do najbardziej istotnych elementów nowych
procedur należą określone metody postępowania strażaków po dojeździe na
miejsce, które prezentujemy poniżej:

1. W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z
przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup
dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, należy doraźnie
ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania
zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.

2. W pozostałych przypadkach podjąć działania
polegające na:

• ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
• oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
• poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu
roju lub gniazda wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez
specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
• pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy
„Prawo budowlane", zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

3. W przypadku konieczności likwidacji gniazda
owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało
rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy
poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu. Przy
braku akceptacji takiej formy działania należy stosować metodę określoną w pkt
2. Analogicznie należy postępować w sytuacji, w której skuteczność usunięcia
gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków
chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.

Na wypadek użądlenia...

Na ogół kiedy użądli nas owad pomoc medyczna nie
jest potrzebna. Można jednak zastosować środki redukujące do minimum objawy,
zwłaszcza w przypadku użądlenia w miejscu wrażliwym np. okolice oczu. W takim
wypadku należy jak najszybciej podać lek przeciwzapalny (na przykład kwas
acetylosalicylowy (aspiryna) czy ibuprofen). W miejscu użądlenia można także
przykładać zimne okłady. Dostępne są też maści łagodzące swędzenie.

Jeżeli użądlenie nastąpiło w jamie ustnej lub
gardłowej, co zdarza się niezwykle rzadko, wymagane jest przewiezienie
poszkodowanego do szpitala, gdyż może wystąpić zablokowanie dróg oddechowych.

Tylko u około 1% ludności po kilkukrotnym
użądleniu (czasami już nawet po drugim lub trzecim) występuje reakcja
alergiczna, zwaną także reakcją ogólną, układową lub anafilaktyczną. Odczyn
alergiczny nie może wystąpić po pierwszym użądleniu, ponieważ organizm nie
wytworzył jeszcze przeciwciał. Reakcje uczuleniowe pojawiają się zazwyczaj w
krótkim czasie po użądleniu (w czasie od kilku sekund do 30 minut).

Rozróżnia się 4 stopnie nasilenia reakcji alergicznych. Nasilenie zwiększa się
od stopnia 1 do 4:

Stopień 1 – swędzenie, zaczerwienienie i obrzęki
(pokrzywka) obejmujące całe ciało
Stopień 2 – objawy stopnia 1 plus dolegliwości jelitowe (wymioty, biegunka)
Stopień 3 – objawy stopnia 1 i/lub 2 plus trudności z oddychaniem i/lub uczucie
duszenia się
Stopień 4 – objawy stopnia 1 i/lub 2 i/lub 3 plus kołatanie serca, krótkotrwała
utrata przytomności, wstrząs anafilaktyczny (któremu towarzyszą zawroty głowy,
nadmierne pocenie się i zimne dreszcze).

Postępowanie w przypadku wystąpienia reakcji
alergicznej

W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury
ciała lub reakcji 1 stopnia należy skontaktować się z lekarzem domowym. Możliwa
jest wówczas decyzja, by przez jakiś czas obserwować rozwój objawów. Okres
obserwacji w szpitalu jest zalecany, ponieważ objawy mogą się po pewnym czasie
nasilić. W razie wystąpienia wymiotów, a bezwzględnie przy objawach
charakterystycznych dla stopnia 3 i 4, wymagane jest natychmiastowe
przewiezienie poszkodowanego do szpitala.

Reakcje toksyczne występują wyłącznie w przypadku
kilkudziesięciu użądleń w krótkim czasie. Mogą wtedy wystąpić zaburzenia w
funkcjonowaniu systemu nerwowego i układu krążenia (zaburzenia rytmu serca,
zaburzenia oddychania). Również i w tym wypadku poszkodowanego należy odwieźć do
szpitala na obserwację w celu zastosowania dodatkowych środków leczniczych.

Poza silną reakcją alergiczną (stopień 4),
możliwe jest również wystąpienie hiperwentylacji spowodowanej lękiem po
ukąszeniu owada. Reakcja ta może prowadzić do utraty przytomności.
Również w takim wypadku należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.


Kwalifikowana Pierwsza Pomoc w kilku
słowach...

- Gdy osoba poszkodowana została ukąszona przez
owada w pierwszej kolejności należy przystąpić do ewakuacji w bezpieczne
miejsce,

- zapewniamy wsparcie psychiczne,

- podajemy tlen,

- stosujemy pozycje pół siedzącą – w razie utraty
przytomności leżącą z uniesionymi nogami, osoba nie powinna się poruszać,

- usuwamy żądło za pomocą dostępnych środków, w
zestawie R1 znajdziemy np. ASPIVENIN, który idealnie nadaje się do usuwania
jadu czy żądeł pod ciśnieniem,

- użądloną kończynę trzymamy poniżej poziomu
serca,

- należy zadbać o dostęp świeżego powietrza,

- chłodzimy miejsca użądlenia np. za pomocą
namoczonej gazy, dzięki czemu uśmierzamy ból,

- stała kontrola ABC.

Na podstawie:

-nowych wytycznych Komendanta Głównego PSP,
-artykułu Rzecznika prasowego Komendy
Wojewódzkiej w Białymstoku
-materiałów ze strony internetowej KP PSP
Oborniki

-zdjęcia wikipedia.org
Kreator www - przetestuj za darmo