Straż Pożarna w Dobieszynie 

JOT

Przy jednostkach OSP działają Jednostki Operacyjno-Techniczne, będące
społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Jest to
pododdział czynnych członków strażaków OSP przeznaczony do działań
ratowniczych. Osoby działające w strukturach takiej jednostki muszą
posiadać odpowiedni wiek (18…60 lat), aktualne badania lekarskie, jak
również ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

W naszej jednosce przeszkolonych jest 14 osób gotowych do  wyjazdu

1. Rafał Janocha
2. Robert Kozioł
3. Kamil Styś
4. Mateusz Dubiel
5. Tadeusz Fal
6. Krystian Janocha
7. Mirosław Peszko
8. Krzysztof Sitak
9. Sławomir Dobrowolski
10. Radomir Skwara
11. Magdalena Szelc
12. Anna Jaźwiecka
13. Łukasz Janocha
14. Jaromir Jurczak
15. Damian Trybus
Kreator www - przetestuj za darmo