Straż Pożarna w Dobieszynie 

Historia

5 maja 1949 roku w Sali Szkoły Podstawowej w Dobieszynie odbyło się zebranie
ogólnowiejskie, mające na celu powołanie stowarzyszenia Ochotniczej Straży
Pożarnej na terenie gromady Dobieszyn. Pomysłodawcą organizatorem i pierwszym
prezesem był Feliks Janocha. Początkowo działalność OSP polegała na kontroli
kominów i sprzętu p.poż.
Na początku 1950 roku utworzono Sekcję
Sanitarną oraz Sekcję Bojową. W tym
samym roku postanowiono ogrodzić plac pod budowę remizy, podarowany przez Czytelnię Narodowo-Ludową w
Dobieszynie. Wówczas jednostka liczyła
51 członków i miała do dyspozycji wóz konny wraz z ręczną pompą.
W 1957r wspólnym wysiłkiem całej
gromady przy częściowej pomocy finansowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Krośnie ukończono budowę remizy strażackiej w Dobieszynie. 21-go września 1966
roku nasza jednostka otrzymała samochód Gaz 51, który został podarowany przez
Zjednoczenie Przemysłu Naftowego w Krakowie.
W latach 60-tych w porozumieniu z
dyrektorem Szkoły Podstawowej Maciejem Trelą powołano drużynę młodzieżową. 15
maja 1970 roku zmarł założyciel i długoletni prezes Feliks Janocha odznaczony
za zasługi dla pożarnictwa Złotym Krzyżem Zasługi. 8 czerwca 1972r. otrzymano
pozwolenie na instalacje syreny
elektrycznej na dachu Domu Ludowego w
Dobieszynie. W latach 80-tych Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Krośnie
przekazała samochód marki Żuk a w 1987 roku jednostka otrzymała motopompę POLONIA POS/EM-800
Otrzymała również 10 hełmów
młodzieżowych a Urząd Gminy przyznał dotacje na remont remizy.
Od początku swojego istnienia nasza jednostka zajmowała czołowe miejsca w zawodach
sportowo-pożarniczych odbywających się na terenie gminy. W 1996 r jako pierwsza
jednostka na terenie Gminy wystawiła
młodzieżową drużynę dziewcząt tym
samym zapoczątkowując udział drużyn w grupie MDP dziewcząt. Przez następne lata
nasza drużyna zajmowała czołowe miejsca. W 1999r MDP dziewcząt wystartowała w
pierwszych powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Rymanowie zajmując 2
miejsce.14 sierpnia 1994 roku
Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła jubileusz 45-lecia powstania i
działalności. Uroczystość ta była bardzo ważna bo w tym roku nasza jednostka
poświęciła i rozwinęła swój sztandar.
W 2009 roku rozpoczęto generalny remont remizy,
który został zakończony rok później. Rok 2010 to rok wytężonej pracy naszych strażaków. Na
przełomie maja i czerwca druhowie brali czynny udział w likwidowaniu skutków
majowej powodzi na terenie wsi Dobieszyn
i miasta Jedlicze. 7 czerwca pomagali mieszkańcom zalanego przez powódź Jasła.
Jednak największy sprawdzian swoich umiejętności przeszli w zalanym przez falę
powodziową Tarnobrzegu, gdzie wyjeżdżali w maju i czerwcu. Pomagali tam w
likwidowaniu skutków gigantycznej powodzi jaka nawiedziła kraj.
19 czerwca 2011 roku mieliśmy okazję być
gospodarzami i organizatorami jubileuszowego
X Zjazdu Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Jedliczu. W historii jednostki należy zapisać
wspaniały jubileusz 90-lecia urodzin honorowego Prezesa i zasłużonego działacza
druha Jana Futyry zorganizowany 23 lipca 2011
Od początku roku 2012 rozpoczęliśmy starania o pozyskanie nowego samochodu
ponieważ ciągłe awarie naszego Żuczka często wykluczały nas z podziału bojowego.
Dzień 19-tego stycznia 2014 roku
przejdzie do historii jako kolejna ważna data w dziejach naszej jednostki. W
tym dniu nasza Jednostka obchodziła Jubileusz 65-lecia powstania oraz otrzymała na
wyposażenie nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT MASTER. Na jego wyposarzeniu znajduje
się m.in. agregat wodno-pianowy wraz z linią szybkiego natarcia i zbiornikiem
400l, agregat prądotwórczy 3,3 kW z masztem
oświetleniowym , pompa Honda WT 30X, pilarka Stihl, drabina DNW
3080/3 , wyciągarka oraz inny sprzęt, który w pełni umożliwia
samodzielne podjęcie działań na miejscu akcji.
Kreator www - przetestuj za darmo